1

12 شاخص کلیدی عملکردِ (KPI) مهم برای تعامل رسانه‌های اجتماعی

12 شاخص کلیدی عملکردِ (KPI) مهم برای تعامل رسانه‌های اجتماعی

در این مقاله، KPIها یا شاخص‌های کلیدی عملکردی که برای ارزیابی محتوای رسانه‌های اجتماعی مورد نیاز هستند را توضیح می‌دهیم. علاوه بر آن، معنا، اهمیت، نحوه استفاده و روش بهینه‌سازی هریک را بیان می‌کنیم.

ادامه مطلب

1

هر نوع استفاده‌ای از محتوای سایت آزاد است. هر جا دوست داشتید با یا بدون ذکر منبع، استفاده کنید. اگر لینک بدهید که... ممنونم! فالو باشد که فبهاالمراد ❤️