چالش‌های رسیدن به مدیریت مارکام

Voice Voice
چالش‌های رسیدن به مدیریت مارکام

در این لایو که با حضور علیرضا کاظم‌زاده مدیر مارکام ازکی، شیما شریفی مدیرعامل آژانس منظم و عادل طالبی استراتژیست کسب و کارهای آنلاین در صفحه اینستاگرام آکادمی منظم برگزار شد تلاش کردیم درباره اینکه مارکام چیست و چرا باید دیدگاه مارکام در سازمان حاکم باشد صحبت کردیم. 

 منبع: آکادمی منظم نویسنده:

نظر بدهید، بپرسید، پیشنهاد یا انتقاد کنید!

ایمیل شما منتشر نمی‌شود. وب‌‌سایت نمایش داده شده، به سایت شما لینک می‌شود..


علاوه بر اطلاعات فوق، IP شما هم ذخیره می‌شود. پاسخ پیام شما، برایتان ایمیل می‌شود. پاسخ به پیام‌ها و سوالات شما با توجه به مشغله‌های کاری، ممکن است چند روزی طول بکشد. اگر Login باشید برای هر نظر، پیشنهاد، انتقاد یا پرسشی که مطرح می‌کنید، امتیاز هم می‌گیرید. بعداً با این امتیازها می‌توانید کتاب بخرید یا در وبینارها و دوره‌ها با تخفیف ویژه شرکت کنید!
پیام‌های کوتاه مانند پیام‌های تشکر (مثلاً: عالی، چه خوب و ...) یا پیام‌هایی که ارتباطی با این مطلب ندارند، منتشر نمی‌شوند.

هر نوع استفاده‌ای از محتوای سایت آزاد است. هر جا دوست داشتید با یا بدون ذکر منبع، استفاده کنید. اگر لینک بدهید که... ممنونم! فالو باشد که فبهاالمراد ❤️