درخواست جلسه مشاوره

چند نکته درباره جلسات مشاوره

 • موضوع جلسات مشاوره

  جلسات مشاورۀ شخصی، ویژه پرسش‌های شما دربارۀ یک موضوع مشخص مانند بررسی استراتژی‌ها، برنامه بازاریابی دیجیتال فعلی شما، بررسی وضعیت وب سایت و یا بررسی‌های موردی مانند بررسی وضعیت سئو، شبکه‌های اجتماعی، بازاریابی محتوایی و مانند آن می‌تواند باشد.

 • فرآیند تنظیم جلسه

  با ثبت‌درخواست مشاوره، درخواست شما طی یک تا دو هفته بررسی می‌شود. با شما تماس می‌گیریم، و طی تماس، شرایط برگزاری جلسه از جمله هزینه آن به اطلاع شما می‌رسد. یک فرم برای تکمیل اطلاعات مورد نیاز جلسه خدمت شما ارسال می شود و بعد، روز و ساعت برگزاری جلسه با شما هماهنگ می‌شود. معمولاً جلسات مشاوره روزهای شنبه (بعدازظهر) برگزار می‌شوند. برگزار می‌شود.

 • روال معمول جلسات

  در جلسه، به صحبت‌های شما گوش می‌کنم. سوالاتی می‌پرسم و در نهایت درباره موضوعات مطرح شده، راهکارهایی که به نظرم می‌رسد را مطرح می‌کنم.

 • ادامۀ جلسات مشاوره

  در صورت نیاز به جلسات بیشتر، دربارۀ ادامه همکاری و برگزاری جلسات بیشتر در صورت نیاز شما و موافقت طرفین، تصمیم‌گیری می‌کنیم.

xxxx

فرم درخواست مشاوره

هر نوع استفاده‌ای از محتوای سایت آزاد است. هر جا دوست داشتید با یا بدون ذکر منبع، استفاده کنید. اگر لینک بدهید که... ممنونم! فالو باشد که فبهاالمراد ❤️